Het was in de late herfst van 1998. Ik was op zakenreis en werd in mijn hotelkamer weer aangetrokken door pornofilms, maar zonder me te masturberen. Hoewel ik geen lichamelijke seks had, waren de beelden, het vulgaire en de schaamte, die mij overweldigden, niet minder intensief.

Vertwijfeld over het feit, dat ik mijn hart weer in vuiligheid ondergedompeld had, ontmoette kort daarna tijdens de lunch een man uit de twaalf-stappen-groep, waar ik destijds lid van was. Ik vertelde hem van mijn strijd, en hij probeerde mij te bemoedigen, doordat hij zei; “Je hebt tenminste geen seksuele handelingen gedaan”, waarmee hij bedoelde, dat ik volgens de zuiverheidsregels van deze groep nog steeds “zuiver” was. Voor de eerste keer in de acht jaar, dat ik bezig was met het “doorwerken van de stappen” trof het me, dat het twaalf-stappen-programma mij zover gebracht had, als het mogelijk was.

Een probleem was de definitie van de zuiverheid in het twaalf-stappen-programma. Het programma begon met “geen zelfbevrediging of seks met anderen dan je eigen partner hebben”. Dat was wel OK, maar toen was er een merkwaardig statement, dat zei; “Ware zuiverheid betekent voortschrijdende overwinning op het verlangen”. Omdat voortschrijdende overwinning niet helemaal duidelijk was ( en als je het goed beschouwd zonder waarde), concentreerde ieder zich op het fysieke aspect van de definitie. Voor alle deelnemers van de groep bestond het doel daarin, om zuiver te worden. Mannen, die er in geslaagd waren, langer dan een jaar zuiver te blijven, werden bewonderd, alsof ze profeten waren, en nieuwelingen voegden zich bij hen, om het geheim te doorgronden, hoe ze zuiver konden worden.

In het begin van de jaren negentig kwam ik voor de eerste keer in aanraking met het twaalf-stappen-programma, stortte me er vol goede moed in, en bracht het tot achttien maanden zuiverheid. Nu was ik een uitverkorene, waar de anderen met veel bewondering naar opkeken. Ik begon bijeenkomsten te leiden en anderen te ondersteunen, en verkondigde mijn wijsheden als Plato. Ik dacht, dat ik zoiets als “orakel van de vrijheid van verlangen” geworden was.

Het Amerikaanse woordenboek definieert zuiverheid zo: “matiging of onthouding van genot van alcoholische dranken of het gebruik van drugs.”

Hoewel ik me gedurende anderhalf jaar had onthouden van porno en seks buiten het huwelijk, was er innerlijk nog steeds deze storende leegte en eenzaamheid, die mij opvrat. Dit geestelijke vacuüm eiste zijn tol tijdens een zakenreis naar Canada, waar aan mijn achttien maanden durende zuiverheid door telefoonseks en masturbatie een einde kwam. In een nacht was ik tot op de onderste trede teruggevallen tot bij hen, die nog niet eens een dertig-dagen-medaille hadden verdiend.

Ik hervond me snel weer, en bleef vervolgens drie jaar zuiver. Met deze drie jaar van zuiverheid  van mijn persoontje had ik het gevoel, dat anderen  zich moesten buigen als ik binnenkwam. Hoe was het mogelijk, dat ik na zo lange tijd van lichamelijke zuiverheid weer kon terugvallen?

In 1995 verhuisden we van Los Angeles naar Colorado Springs. Mijn basis van ondersteuning was er niet meer, en het altijd aanwezige vacuüm van innerlijke leegte versterkte tot een luid gebrul. Ik viel diep, en verloor mijn zuiverheid wederom in een gelag van porno en masturbatie. Ditmaal dacht ik, dat ik niet opnieuw kon opstaan, en gleed drie jaar door het slijk met smeerlapperij, schaamte, en depressies.

Ik heb veel fouten gemaakt (en anderen meegemaakt, die dezelfde fouten maakten) doordat ik me concentreerde op onthouding van seks als doe stelling. Ik heb beleefd, dat mannen die met porno worstelden, zich als zuiver betitelden, alleen omdat ze niet masturbeerden. Ik was een van hen. Dat is net alsof een alcoholverslaafde zegt, dat hij zuiver is, omdat hij in plaats van whisky bier drinkt.

De trots om lang zuiver te blijven is een put, waarin men gemakkelijk vallen kan, en zulk een val heb ik zelf vaak genoeg beleefd. Het is moeilijk, de grote kloven en kuilen op de weg te omzeilen met de airbag van je ego in je gezicht.

Ik scheerde vaak langs de klippen en probeerde te ontdekken, hoeveel verlangen ik kon verdragen, zonder mijn zuiverheid te verliezen. De waarheid was, dat ik geen beslissing genomen had, om vastberaden afscheid te nemen van seksuele zonden, en er nog steeds mee speelde. De zuiverheidsstandaard die ik volgde, nodigde formeel uit en liet genoeg ruimte, om ondanks de verplichting om rekenschap af te leggen, toch een dag vol belevenissen te hebben.

Reinheid en zuiverheid zijn niet precies hetzelfde.

Het Amerikaans woordenboek definieert reinheid zo:

1.    De kwaliteit of de toestand, rein te zijn

2.    Vrij van zonde of schuld; onschuld; kuisheid

Uiteindelijk moeten we naar God kijken, om de ware betekenis van seksuele reinheid te ontdekken, en Zijn standaard staat ver boven alle uiterlijkheden: “Jullie hebben gehoord, dat er is gezegd: “Je zult geen echtbreuk plegen”, maar ik zeg je, ieder die een andere vrouw met begeerte bekijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk gepleegd.”

We zien, dat Jezus het fysieke verwisselt met het geestelijke, als Hij Gods standaard voor seksuele reinheid vestigt. Terwijl de mens de klemtoon op het uiterlijke legt, let God op het hart, want daar komen “kwade gedachten, moord, echtbreuk, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, en godslastering” vandaan. (Mt 15,19). Jezus liet geen sluipwegen open, toen Hij de standaard voor seksuele reinheid  vestigde;  In het ogenblik, waar verlangen in ons hart opduikt, hebben we al gezondigd, en onze zuiverheid verloren. Er is daar geen “drie-seconden-regel”, zoals sommigen bepleiten.

Ik krijg e-mails van mannen die zich erover beklagen, dat ik onthouding van masturbatie aanvecht, en hoorde de uitspraak: Dat is onmogelijk” ; wie speelt dat klaar???! Wie kan het hart reinigen?” Als je zo denkt, ben je al op het juiste pad, want Gods standaard voor seksuele reinheid is onmogelijk, en ik geloof, dat Hij dat zo bedoeld heeft. Alleen God kan een smerig, door verlangen en egoïsme opgeslorpt hart in een rein hart veranderen.

Gods standaard voor seksuele reinheid dwingt mij op de knieën. De witte vlag word opgestoken, en ik moet falen toegeven; de slag is al voorbij, nog voor deze begonnen is, en ik ben de verliezer. Ik ben telkens tot mislukken gedoemd, als ik probeer, naar Gods standaard te leven, omdat ik mijn hart niet kan reinigen. Dat betekend, dat ik het idee moet loslaten, dat ik de kracht in me heb, om “goed genoeg te zijn”, en dat ik me elke dag stevig aan God moet vasthouden, als ik vrij van verlangen wil leven. In Ez.36,26 staat: “Ik zal je een nieuw hart geven, en een nieuwe geest in je binnenste leggen; Ik zal het stenen hart uit je lijf nemen, en je een hart van vlees geven”. Ik kan me er niet voor op de borst kloppen, met een x-aantal maanden of dagen zuiver te zijn geweest, want de vrijheid van zonde, waar ik vandaag blij mee ben, is een geschenk van God.

Echte seksuele vrijheid, de vrijheid van echt verlangen in het hart, komt niet door onthouding. De vrijheid wordt gevonden, indien een leeg, verhongerd en ellendig hart gevuld wordt met de liefde van God. Als een mens zich van de zonde afkeert, maar als zijn hart nog steeds leeg blijft, zal hij tenslotte weer terugvallen naar een verlangen of iets anders, dat in de plaats komt van de liefde. (zoals ik). Wat we werkelijk willen, is dat ons hart gevuld wordt met iets dat veel machtiger, prachtiger en zuiverder is als verlangen.

Als je eenmaal “de innerlijke zoetheid van de ware God zelf in de kern en het centrum van je hart” geproefd en erkend hebt, dan zul je de kracht ontvangen, om Zijn onmogelijke standaard van seksuele reinheid te vervullen. Een hart, dat volgepompt is met de liefde van God en opbloeit, heeft geen verlangen naar een opgeblazen na-apen als verlangen. Als je het tot je doel maakt, om God te leren kennen en om van Hem te houden, bereik je de seksuele zuiverheid. Maar als je alleen onthouding ( of zuiverheid, zoals mensen het noemen) tot doel maakt, zal het weer mislukken, want daar zit geen kracht in.

Het bevel van de Bijbel is niet “goed genoeg zijn, zodat God van je kan houden”, maar Hem te leren kennen, zoals Paulus dat in Phil 3, 8-11 geschreven heeft: Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Jezus Christus kennen gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelfs voor vuilnis, als het er om gaat Hem te winnen en een te zijn met Hem, niet met mijn eigen gerechtigheid op grond van de wet, maar met de gerechtigheid die verkregen wordt door het geloof in Christus, de gerechtigheid die van God komt en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van Zijn opstanding gewaarworden, en de gemeenschap met Zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in Zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden.

Gerechtigheid, dat betekend een zuiver hart, komt, als we Christus hebben leren kennen, en Hem tot Heer hebben gemaakt van ons leven. Hij zal er geen tijd mee verdoen, om zich met andere afgoden te meten, zoals verlangens, werk, eten, relaties, amusement van het leven- of onze trots over zoiets als “zuiverheid”. We moeten een vergaande, bestendige en volledige beslissing nemen zonder compromissen, om Hem op de eerste plaats te zetten, zoals Paulus, die zegt “ik heb alles prijsgegeven”.

Wat een Christelijke seksverslaafde van de vreugde van de tegenwoordigheid van God afhoudt, is een innerlijk schaamtegevoel over zijn leven, waar hij nog nooit verantwoording voor heeft afgelegd. Als je eenmaal van de boeien van de leugen bevrijd bent, kun je je warmen aan de lieve God, en de begeerten en dwang van het verlangen vallen weg.

Om je de standaard van God voor seksuele reinheid eigen te maken, blijft het  noodzakelijkheid, om je niet te isoleren, en om naar een ondersteuningsgroep te gaan,  je met een partner die je steunt te ontmoeten, en de valluiken te verwijderen. (MT 5, 29-30) . De verantwoording ligt voor100% bij ons, “geen aanstoot te geven” (Rom 13,14). God zal je pornoverzameling niet bij het afval gooien of de TV of de computer voor je uitzetten. Het is jouw taak, om je verre te houden van immoreel gedrag, en om niet haarscherp langs de klippen te varen. ( 1 Kor 6, 18).

Je onthouden van seksuele activiteiten is het begin, niet het einde. De vrijheid van seksuele zonden in het hart begint ermee, en dat is dan de ware zuiverheid, als we onze eerste liefde weer herstellen.

“U leert mij wat de weg ten leven is, de volheid der vreugde waar Gij zijt; heerlijkheid, in uw schutse, voor altijd” ( Ps16, 11)

“Welvaren aan hen, die acht slaan op Zijn voorschriften, die Hem van harte zoeken, die geen onrecht doen, en op Zijn wegen gaan” (PS 118,2-3)

Uittreksel uit het boek van Mike Genung  “Mijn uitweg naar genezing””