Mannen..….. hier zijn de feiten

1.    We kijken allemaal graag naar naakte vrouwen.

2.    We hebben allemaal naakte vrouwen bekeken.

3.    We weten, waar we afbeeldingen van naakte vrouwen kunnen vinden.

De vraag is, hoe we met deze feiten omgaan. We kunnen deze feiten eenvoudig ter kennis nemen, en aan ons lichaam toegeven, of we kunnen een leven in eerlijkheid leiden, en de val van internet-porno vermijden. Dat is de strijd van elke man.

Feit nr. 1

Vrouwen zijn mooi, omdat God ze zo gemaakt heeft. We voelen ons instinctief tot hen aangetrokken. Als dat niet zo is, is er ergens anders wel een website te vinden, die je met dit probleem helpen kan. Maar voor al diegenen, die zich aangetrokken voelen tot vrouwen, moeten we de schoonheid van vrouwen relativeren. Ons lichaam probeert, om Gods ultieme plan voor relaties tussen mannen en vrouwen te vervormen en te vernietigen. Hij schiep vrouwen niet, zodat we een karig ontworpen en smoezelige website aanklikken, en ze naakt te kunnen bekijken. Hij schiep het vrouwelijke lichaam niet, omdat we maandelijks € 2,75 betalen, om onzedelijke afbeeldingen te bekijken. Gods plan is zoveel beter.

Je moet begrijpen, dat deze aantrekkingskracht uit het hart van God komt, maar de begeerte uit ons hart.

Feit nr. 2

OK mannen, ….willen jullie nog steeds volhouden en zeggen, dat jullie nooit gekeken hebben? We kunnen niet geloven, dat vele mannen nog steeds deze gang van zaken als “problemen van andere mannen” proberen goed te praten.

Het gaat ongeveer zo:……….”mijn vriend Jorg…. Ik weet, dat hij daar ooit een probleem mee had.” Kunnen we niet eenvoudigweg inzien, dat we gekeken hebben, en graag nog meer zouden zien?

Feit nr. 3

En hier is het beslissende argument. We hebben bewezen, dat we graag kijken. En dan is er nu tenslotte de waarheid, dat we weten, waar we meer afbeeldingen kunnen vinden. Kortweg, dat is het probleem. Wat doen we daarmee? Zorg voor zekerheid in je leven!! Laat het niet langer een geheim zijn. Wordt wie je bent, stop ermee, om je integriteit en je toekomst te verknallen. Zoek enige partners waar je op kunt rekenen, en begin open en eerlijk over deze thema’s te praten. De feiten spreken voor zich. Nu is het voor ons mannen de tijd, om te laten zien, dat we tegen de feiten opgewassen zijn, en de leiders kunnen worden, waar God ons toe geroepen heeft.

Porno is een leugen. Porno zegt je, hoe seks moet voelen, hoe seks moet aanhoren, en moet uitzien. Porno is alleen maar fantasie, die maar voor een ding ontworpen is: je uitsluitend tot jezelf te beperken. Porno zal je relaties vernietigen, omdat je je afzondert wegens je smerige kleine geheim. Als je porno consumeert, wordt het de inhoud van je leven, en tenslotte zul je je bestemming aan deze verslaving verliezen. STOP NU. Doe het voor jezelf. Doe het voor je vrouw. Doe het voor je kinderen. Doe het, omdat dit het enig juiste is.

De geschiedenis van Karel

Ik ben een jong volwassene, en bezoek een debat over porno tussen jou en Ron Jeremy.

De zaak, waar ik al van overtuigd was, en dat ik voor deze avond al gevoeld had, was dat porno je ongevoelig maakt. Wat je tijdens je “sessie “ fantaseert, en wat je daadwerkelijk met je partner in je slaapkamer doet, zijn twee totaal verschillende dingen.

 Ik probeerde mijn vrouw zover te krijgen, om een of ander rollenspel te spelen, maar het was heel onaangenaam voor ons beiden. Elke keer als we seks hadden, moest ik mijn ogen sluiten, en me voorstellen, dat er zich een andere situatie afspeelde, en tijdens deze fantasie, wat het ook was, kreeg ik telkens een orgasme, maar de samenkomst met haar lukte nooit.

Tenslotte kwam ik op een punt, dat ik nog niet eens meer een stijve kreeg, zonder me eerst een of andere heftige pornografische fantasie voor te stellen. Porno had mijn seksuele leven werkelijk bevuild, en heeft me mijn relatie gekost, omdat we twee weken geleden uit elkaar zijn gegaan…….

Dank je,

Karel

DE VOLGENDE STAPPEN

WORD ZUIVER

Spreuken 28,13: “Wie zijn zonden toedekt, zal geen voorspoed kennen, maar wie ze belijdt en ze nalaat, zal barmhartigheid ondervinden”. Het eerste, wat er gedaan moet worden, is de “drug” achterwege laten. Plaats je voor God, laat Hem weten, dat je bereid bent om te veranderen, en zeg het tegen iemand anders.

Jacobus 5,16: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden”. Zoek een vriend, pastoor, raadgever, begeleider, of een zelfhulpgroep in je gemeente, maak je mond open, en laat het geheim er uit.

WERK HET UIT

Jacobus 1,4: “En de standvastigheid moet zich ten volle verwerkelijken, zodat gij volmaakt en onberispelijk zijt, en in niets tekort schiet”. Je zult deze zaak moet uitwerken. Het kan betekenen, dat je een lokale opzoekt. Je kunt bidden, en je plat voor God neerwerpen, maar je moet volharden, en je nieuwe start niet opgeven.

WORD VERANTWOORDELIJK

Galaten 6: “Broeders, als iemand op een misstap betrapt wordt, moet gij, geestelijke mensen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid oprichten; let tegelijk op jezelf, jij kunt ook in verzoeking komen. Helpt elkander, zulke lasten te dragen; op die manier zult ge de wet van Christus vervullen”. Wat het belangrijkste van het probleem is, is verantwoordelijk zijn voor elkaar. Je zult je gedrag verder met een naaste vriend of verantwoordelijk partner moeten testen. Dat betekent niet zomaar een willekeurige vreemde of een anonieme persoon op het web. We hebben het hier over iemand in je onmiddellijke nabijheid. Deze persoon zal je door de moeilijke tijden heen helpen, en de goede tijden samen met jou vieren. Maar het moet transparant zijn, en regelmatig gebeuren.