O NAS

Projekt Safersurfing

LOVE IS MORE…

  • chce uczynić internet bezpieczniejszym, prowadzić prace prewencyjne, informować rodziców i chronić dzieci i młodzież przed pornografią internetową.

  • zwraca się do wszystkich, którzy już uzależnili się od pornografii, oferuje im pomoc i porady w postaci raportów, poradni i grup samopomocy.

  • jest poświęcony żonom, które cierpią na uzależnienie swojego partnera, aby zapewnić te informacje, porady i konkretne wsparcie.

  • chce mieć efekt socjopolityczny i uwrażliwić polityków, pedagogów, lekarzy, dziennikarzy i grupy interesów na ten temat.

  • jest niezależny od partii, korporacji i kościołów.

Safersurfing Team

Troska o LOVE IS MORE

LOVE IS MORE to część stowarzyszenia Safersurfing, którego celem jest ochrona dzieci, nastolatków i dorosłych przed uzależniającymi treściami w Internecie. Naszą misją jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z pornografią i udzielanie wsparcia osobom uzależnionym i ich partnerom.

Z jednej strony oferujemy pomoc w postaci poradni i grup samopomocowych we wszystkich krajach niemieckojęzycznych dla dotkniętych chorobą i ich partnerów.

Zwracamy się także do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby ich edukowali i informowali.

Obawy: pomoc dla osób dotkniętych

●  Konsultacja
●  Organizowanie grup samopomocy
●  Referencje i referencje
●  Kursy online

Obawy: pomoc dla partnerów

●  Informacja
●  Referencje i referencje
●  Poradnie
●  Organizowanie grup samopomocy
●  Onlinekure

Obawy: edukuj rodziców

●  Informacja: Jak mogę chronić moje dziecko?
●  Oświecenie: znaki ostrzegawcze i wskaźniki dla rodziców
●  Praktyczne wskazówki: rozmowy z dziećmi i nastolatkami, informacje o stanie techniki (smartfony, programy ochronne itp.)
●  Kursy online

Obawy: praca z grupami samopomocy i poradniami

●  w Austrii
●  w Niemczech
●  w Szwajcarii
●  w Południowym Tyrolu

Możliwość samodzielnego założenia SHG

Obawy: informują edukatorzy i nauczyciele

●  Informacje i oświecenie
●  Opinie użytkowników
●  Wpływ Internetu na seksualność dorastającą
●  Ochrona dzieci i młodzieży: możliwości i ograniczenia
●  Smartfony i Co – Wyzwanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli
●  Środki zapobiegawcze i pomoc