O NÁS

Projekt Safersurfingu

LOVE IS MORE…

  • chce zabezpečiť bezpečnosť internetu, vykonávať preventívnu prácu, informovať rodičov a chrániť deti a dospievajúcich pred internetovou pornografiou.

  • oslovuje všetkých tých, ktorí už boli závislí od pornografie, ponúka im pomoc a radu vo forme správ, poradenských centier a svojpomocných skupín.

  • je venovaná ženám, ktoré trpia závislosťou svojho partnera na poskytovaní týchto informácií, poradenstva a konkrétnej podpory.

  • chce mať sociálno-politický účinok a citovať politikov, pedagógov, lekárov, novinárov a záujmových skupín na túto tému.

  • je nezávislá od strán, korporácií a cirkví.

Safersurfing Team

Obavy z LOVE IS MORE

LOVE IS MORE je súčasťou združenia Safersurfing s cieľom chrániť deti, dospievajúcich a dospelých pred návykovým obsahom na internete. Naším poslaním je poukázať na nebezpečenstvo pornografie a poskytnúť podporu závislým a ich partnerom.

Na jednej strane ponúkame pomoc vo forme poradenských centier a svojpomocných skupín vo všetkých nemecky hovoriacich krajinách pre postihnutých a ich partnerov.

Taktiež sa obrátime na rodičov, učiteľov a pedagógov, aby sme ich vzdelali a informovali.

Obavy: pomoc pre postihnutých

●  Konzultácie
●  Usporiadanie skupín vlastnej pomoci
●  Odporúčania a odporúčania
●  On-line kurzy

Obavy: pomoc pre partnerov

●  Informácie
●  Odporúčania a odporúčania
●  Poradenské služby
●  Usporiadanie skupín vlastnej pomoci
●  Onlinekure

Obavy: vychovávať rodičov

●  Informácie: Ako môžem chrániť svoje dieťa?
●  Osvietenie: varovné signály a indikátory pre rodičov
●  Praktické tipy: Rozhovory s deťmi a dospievajúcimi, informácie o najnovšom stave (smartphony, programy ochrany atď.)
on-line kurzy

Obavy: práca so svojpomocnými skupinami a poradenskými centrami

●  v Rakúsku
●  v Nemecku
●  vo Švajčiarsku
●  v južnom Tirolsku

Možnosť založiť si SHG sami

Obavy: pedagógovia a pedagógovia informujú

●  Informácie a osvietenie
●  Užívateľské recenzie
●  Vplyv internetu na dospievajúcu sexualitu
●  Ochrana detí a mládeže: možnosti a obmedzenia
●  Smartphone & Co – výzva pre študentov, rodičov a učiteľov
●  Preventívne opatrenia a pomoc