* Urząd Celny Stanów Zjednoczonych szacuje, że istnieje ponad 100 tys. stron internetowych z pornografią dziecięcą (która jest nielegalna).

Red Herring Magazine, 1/18/02

* W Hollywood każdego roku produkuje się przeszło 11 tys. filmów pornograficznych – 20 razy więcej niż produkują główne wytwórnie filmowe.

LA Times Magazine, 2002.

* W 39 milionach domów odbierane są kanały erotyczne – liczba dzieci, które mogą się w ten sposób zetknąć z filmami pornograficznymi wynosi 29 milionów.

Morality Continues to Decay.  Grupa Badawcza Barna, 3 listopada, 2003.

* Podczas badań przeprowadzonych w 2002 roku jeden na 4 ankietowanych Amerykanów przyznał się do oglądania filmów pornograficznych w ciągu ostatniego roku.

National Opinion Research Letter

* W 2005 roku stosunek procentowy wypożyczanych w hotelach filmów pornograficznych do filmów o innej treści wynosił 55% do 45%.

AVN News, State of the Adult Industry

* Przeciętny nastolatek spędza przed telewizorem 3 do 4 godzin dziennie, natomiast 83% najczęściej oglądanych przez młodzież programów telewizyjnych zawiera treści o charakterze seksualnym.

Gary Rose, CEO of The Medical Institute, opublikowane przez Focus on the Family 7/8/2005

* 1/3 13-latków z Alberty w Kanadzie przyznaje się do oglądania materiałów pornograficznych.

From a University of Alberta Study, marzec 2007, opublikowane na stronie thegatewayonline.ca.

* 42% piosenek znajdujących się na najlepiej sprzedających się w 1999 roku płytach zawierało treści o charakterze seksualnym, z tego w 41% przypadków były to treści przekazywane wprost lub bardzo wprost

Family News in Focus, lipiec 2005

* „W Kalifornii z przemysłem pornograficznym związanych jest ponad 12 tys. osób. Tylko w tym stanie przemysł pornograficzny każdego roku przynosi państwu dochód z podatków w wysokości ponad 36 milionów dolarów.

Bill Lyon, były lobbysta przemysłu obronnego, cytat pochodzi z CBS News z listopada 2003 r.

* Podczas badań przeprowadzanych w Instytucie Kinsey’a ankietowanym zadano pytanie „Dlaczego oglądasz materiały pornograficzne?”

72% ankietowanych odpowiedziało, że ogląda materiały erotyczne podczas masturbacji

69% – aby wzbudzić podniecenie seksualne u siebie bądź też innej osoby

54% – z ciekawości

43% – „ponieważ fantazjuję na temat rzeczy, których nie chcę próbować w rzeczywistości”

38% – aby się odstresować.

* „Większość dziewcząt trafiających do przemysłu pornograficznego odchodzi po nakręceniu jednego filmu. Jest to dla nich doświadczenie tak bolesne, przerażające, zawstydzające i poniżające, że nie chcą go więcej powtarzać.”

Luke Ford, cytowany przez CBS News

* 87% studentów uprawiało seks przez kamery internetowe lub telefon.

Reuters, Ontario Canada, 16 luty, 2006.

* Na Uniwersytecie w Belfaście przeprowadzono badania, którym poddano 350 biznesmenów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. 28% ankietowanych przyznało się do ściągania z internetu w godzinach pracy materiałów zawierających treści o charakterze seksualnym.

MSNBC 9-6-04

* W maju 2004 roku Businessweek opublikował wyniki badań, z których wynikało, że w marcu 2004 roku 44% amerykańskich pracowników odwiedzało w godzinach pracy pornograficzne strony internetowe (dla porównania, strony pornograficzne odwiedzało w tym okresie 40% użytkowników internetu w domach oraz 59% użytkowników komputerów na uniwersytetach).

* Więcej niż 30% z 1 500 przebadanych firm zwolniło pracowników za niewłaściwe korzystanie z internetu, podczas gdy zaledwie 37,5% firm korzysta z oprogramowania blokującego dostęp do wybranych stron internetowych.

Websense Incorporated and The Center for Internet Studies, 2000.

* 17% kobiet zmaga się z uzależnieniem od pornografii

* 1 z 3osób odwiedzających strony pornograficzne to kobieta

* każdego miesiąca 9,4 milionów kobiet odwiedza strony internetowe z treściami o charakterze seksualnym

Internet Filter Review

* 38% dorosłych wierzy, że “z moralnego punktu widzenia” dopuszczalne jest oglądanie zdjęć przedstawiających nagie osoby lub zachowania seksualne

Morality Continues to Decay. Grupa Badawcza Barna, 3 listopada, 2003.

* 59% dorosłych wierzy, że “z moralnego punktu widzenia” dopuszczalne jest oddawanie się fantazjom seksualnym

Morality Continues to Decay.  Grupa Badawcza Barna, 3 listopada, 2003.

* 38% dorosłych wierzy, że nie ma nic złego w korzystaniu z materiałów pornograficznych

Morality Continues to Decay. Grupa Badawcza Barna, 3 listopada, 2003.

* 42% ankietowanych czuje się niepewnie ze względu na fakt korzystania z pornografii przez ich partnera.

Marriage Related Research, Mark A. Yarhouse, Psy.D.  Christian Counseling Today, 2004 Vol. 12 No. 1.

* 41% ankietowanych przyznaje, że korzystanie z pornografii przez partnera zmniejsza ich poczucie atrakcyjności.

Marriage Related Research, Mark A. Yarhouse, Psy.D.  Christian Counseling Today, 2004 Vol. 12 No. 1.

* Marzec 2007 rok: podczas niewielkiej chrześcijańskiej konferencji w Austrii, 75% z 25 mężczyzn przyznało się do korzystania z pornografii; 50% korzystało z niej w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

* 6 kwietnia 2007: 70% chrześcijan przyznaje się do zmagania się z pornografią w życiu codziennym

* 7 sierpień 2006: wśród chrześcijan 50% mężczyzn i 20% kobiet przyznaje się do uzależnienia od pornografii; 60% ankietowanych kobiet przyznaje się do walki ze swoim pożądaniem; 40% przyznaje się do popełnienia w ciągu ostatniego roku grzechu w sferze seksualnej; 20% regularnie uczęszczających do kościoła kobiet zmaga się z oglądaniem pornografii.

Z wyników ChristiaNet przedstawionych na stronie Marketwire.com

* W grudniu 2000 roku Koalicja ds. Ochrony Dzieci i Rodzin przeprowadziła badania w 5 miasteczkach akademickich przynależących do uczelni chrześcijańskich. Badania miały na celu określenie stosunku młodych, wierzących ludzi do czystości seksualnej:

48% mężczyzn przyznało się do korzystania z pornografii

68% mężczyzn przyanało, że przebywając na terenie uniwersytetu celowo wchodzi na strony internetowe o charakterze seksualnym.

* Ok. 20% osób korzystających z Duszpasterskiego Telefonu Zaufania dzwoni w związku z uzależnieniem od pornografii oraz w związku z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi.

* W badaniach przeprowadzonych wśród duchowieństwa przez Christianity Today, 33% ankietowanych przyznało się do korzystania ze stron internetowych o charakterze seksualnym, z czego 53% w ciągu ostatniego roku odwiedzało takie strony kilkakrotnie, a 18% korzysta ze stron pornograficznych kilka razy w miesiącu lub tygodniu.

* Spośród 81 ankietowanych pastorów (74 mężczyzn i 7 kobiet), 98% miało kontakt z pornografią a 43% intencjonalnie korzystało ze stron internetowych o charakterze seksualnym.

National Coalition survey of pastors. Seattle.  kwiecień 2000.

* Dr Archibald Hart w swojej książce “Mężczyzna seksualny” przedstawia dotyczące zagadnienia masturbacji wyniki badań przeprowadzone z udziałem 600 chrześcijan (mężczyzn):

61% żonatych mężczyzn masturbuje się, z czego:

82% masturbuje się raz w tygodniu; 10% 5-10 razy w miesiącu; 6% więcej niż 15 razy w miesiącu, a 1% więcej niż 20 razy w miesiącu.

13% ankietowanych uważa, że masturbacja jest czymś normalnym.

* 34 kobiet czytających Today’s Christian Woman’s przyznało się w badaniu online do intencjonalnego odwiedzania internetowych stron pornograficznych

* W marcu 2002 roku Rick Warren’s przeprowadził na stronie internetowej www.Pastors.com badania, w których wzięło udział 1351 pastorów. 54% z nich odwiedzało w ciągu ostatniego roku internetowe strony pornograficzne, a 30% z nich korzystało z tych stron w ciągu ostatnich 30 dni.

* 47% rodzin przyznaje, że pornografia jest problemem w ich domach.

Focus on the Family Poll, 1 października, 2003.

W marcu 2005 roku Christianity Today opublikował rezultaty badań “Chrześcijanie i seks”. W badaniach uczestniczyło 680 pastorów oraz 1972 osoby świeckie:

* 44% osób świeckich chciałoby aby pastorzy poświęcali więcej czasu na mówienie o problemach związanych ze sferą seksualną.

* 22% pastorów zgadza się, że temu tematowi powinno się poświęcać więcej czasu.

* 85% pastorów twierdzi, że o kwestiach seksualnych mówi raz w roku (takie zdanie ma również 63% świeckich).

* 57% pastorów uważa, że uzależnienie od pornografii jest w ich kongregacjach najpoważniejszym problemem dotyczącym sfery seksualnej.

* 9 na 10 pastorów raz w roku lub częściej udziela osobom świeckim porad dotyczących problemów seksualnych

* W 2006 roku dochody przemysłu pornograficznego w USA wyniosły 13,3 biliona dolarów i były większe niż łączne dochody Ligi Footbolu, NBA i Ligi Baseballa. Na całym świecie przemysł pornograficzny przyniósł w 2006 roku 97 biliona dolarów dochodu. Dla porównania, Microsoft w 2006 roku odnotował zysk w wysokości 44,8 biliona dolarów.

Internet Filter Review

* Najczęściej wpisywanym w wyszukiwarki internetowe słowem jest “seks”. Użytkownicy Internetu wpisują w wyszukiwarkach słowo seks częściej niż słowa „gra”, „podróż”, „muzyka”, „dowcipy”, „samochody”, „pogoda”, „zdrowie” czy „praca”.

Alexa Research

72 miliony: w przybliżeniu tyle osób każdego miesiąca 2006 roku odwiedzało pornograficzne strony internetowe.

420 miliony: tyle istnieje w internecine stron pornograficznych

40 milionów: tylu amerykanów regularnie odwiedza strony pornograficzne.

Internet Filter Review

* W badaniach przeprowadzonych w 2000 roku przez MSNBC.com okazało się, że 80% odwiedzających strony pornograficzne poświęca na to zajęcie tyle czasu, że wystawia to na ryzyko ich relacje i/lub pracę. Przed odkryciem cyberseksu osoby te nie miały na ogół problemów z uzależnieniem seksualnym.

* 77% odwiedzających strony pornograficzne to należący do klasy średniej mężczyźni, których przeciętny wiek wynosi 41 lat. 46% z nich to osoby żyjące w małżeństwie.

Forrester Research Report, 2001

* W 2001 roku przeprowadzono badania, w których uczestniczyło 7037 osób dorosłych odwiedzających internetowe strony pornograficzne. Dwie trzecie z nich stwierdziły, że aktywność internetowa nie wpływa na jakość ich życia seksualnego. 75% badanych przyznało się do masturbacji podczas oglądania pornograficznych stron internetowych.

Divorcewizards.com