Stel je voor, dat je een mes van 25 cm lang neemt, en dit tot aan de handgreep in de rug van je vrouw steekt. Als ze dan schreeuwt van de pijn, en vol ontzetting is, dat jij, haar beste vriend, haar neergestoken heeft, en jij zegt: “Sorry, kun je dat alsjeblief weer snel vergeten?”

Een echtbreuk snijdt diep in de breekbare en kwetsbare delen van het hart, en veroorzaakt onbeschrijfelijke pijnen en verwondingen. Het vernietigt het vertrouwen, verwoest het gevoel van eigenwaarde, en snijdt de verbindingen van de liefde door met het koude stalen mes van bedrog. Alleen een geliefd mens, die met de diepste vreugde, angsten, hoop en dromen vertrouwd is, kan iemand anders zo diep kwetsen. Porno met zelfbevrediging is overigens ook ontrouw en echtbreuk, en het kan onze vrouwen eveneens diep kwetsen.

In 1991, twee jaar nadat ik met mijn vrouw getrouwd ben, had ik tijdens een zakenreis seks met een prostitué in mijn hotelkamer. Overweldigd door mijn schuldgevoelens, en in het bewustzijn, dat onze huwelijksband daardoor verbroken was, vertelde ik mijn vrouw Michelle enige dagen later, wat ik gedaan had. Ik zal haar reactie nooit vergeten. Ze zonk met een diep, hartverscheurend snikken in elkaar, en herhaalde steeds weer mijn naam: ”Oh Mike, Mike, Mike…………..” Toen ik de pijn uit mijn vrouw hoorde stromen, werd ik me er van bewust, dat ik haar ten diepste gekwetst had, en een reusachtige schade aan ons huwelijk veroorzaakt had. Ik was bang, dat ze me zou verlaten.

In de daar op volgende weken slingerde ons huwelijk aan de rand van een catastrofe. Michelle was het ene ogenblik heel normaal, en dan herinnerde het een of ander weer aan wat gebeurd was, en ze begon oftewel te huilen, of ze kreeg een woedeaanval. Ons huwelijksleven werd een onberekenbare emotionele achtbaan, die ik niet kon laten stoppen, mijn aanwezigheid maakte het eigenlijk alleen maar erger. Michelle hoefde alleen maar naar me te kijken, om weer gekweld te worden door de herinnering aan wat ik gedaan had. Ik kon haar niet troosten, omdat ik natuurlijk diegene was, die haar verwond had, en als ik haar lichamelijk aanraakte, ook als ik alleen maar haar hand vasthield, was het alsof ik zout in haar wonden wreef.

Omdat ik niet meer wist, wat ik moest doen, zocht ik de goede raad van een Christelijke broer. John had enige jaren geleden zijn vrouw met echtbreuk bedrogen, en zijn huwelijk had dat doorstaan. Toen ik John vroeg, hoe lang het had geduurd, voordat zijn vrouw van zijn verraad was genezen, was zijn antwoord kort en direct: “Jaren”.

Mijn mond viel open van verbazing. “Jaren???”, zei ik ongelovig. “Jaren???  Ik was er zeker van, dat je een paar weken zou zeggen, of misschien een paar maanden….. maar jaren???”.

“Ja, jaren”, antwoordde John zelfverzekerd. “Het oude huwelijk, dat je had, is dood, en je moet een nieuw opbouwen. Dat zal veel tijd en inspanning van je vragen; je moet haar met vriendelijkheid overladen en haar weer helemaal opnieuw voor je winnen.”

Nu weet ik, dat John gelijk had. Het duurde twee jaar, voor mijn vrouw in staat was, werkelijk gerust te zijn, als ik weer eens op reis ging. Mijn uitgebreide inspanningen, om vrij te worden van de verlangens, waren beslissend; als ik verder in de porno rondgestruind had, of wederom echtbreuk had gepleegd, dan was er geen basis geweest voor de hoop, en dan was ons huwelijk voorbij geweest.

Om een gebroken huwelijk weer op te bouwen, moet er vastberadenheid zijn van beide partners, te midden van een toestand, die er soms uitziet als een roodgloeiende ketel van emotionele tumult. Om het huwelijk te laten genezen, moet de vrouw zo ver komen, dat zij vergeving uitspreekt, als ze daartoe gereed is ( niet als ze daar door het kweken van schuldgevoelens of door overreding toe gemanipuleerd is). De man moet een nieuwe basis voor het vertrouwen opbouwen, en vastbesloten zijn, om zijn vrouw terzijde te staan, zodat ze langzaam genezen kan. Hij zal een keuze moeten maken tussen zijn huwelijk en zijn trots, wat betekend, hij moet de vaste wil hebben, haar de volle vrijheid te geven, om haar woede en haar gekwetst zijn uit te drukken, zonder zijn eigen positie te willen verdedigen, die helemaal niet te verdedigen is. Met andere woorden, de man moet sterven, opdat zijn vrouw en hun huwelijk kunnen overleven. In dit artikel ga ik er van uit, dat de man de bedrieger is, maar in omgekeerde richting gebeurt het precies zo. De principiële stappen zijn telkens hetzelfde.

Allereerst zullen we hem bespreken, die de ontrouw begaan heeft.

De grote vraag na een echtbreuk is: “Moet ik mijn vrouw vertellen, wat ik gedaan heb”

Beide mogelijke antwoorden op deze vraag zitten vol problemen. De ontrouw te verbergen, veranderd niets aan het feit, dat de huwelijksband verwoest is, en de man, die zijn vrouw bedrogen heeft, zal door deze waarheid achtervolgd worden, zolang als hij met zijn geheim rondloopt. Van de andere kant is het een reis in het onbekende, als men er zijn vrouw over verteld; niemand kan voorspellen, hoe zijn vrouw zal reageren, als hij haar zijn bedrog openbaard. Ze zou onmiddellijk een scheiding kunnen aanvragen, of ze zal misschien proberen het conflict op te lossen. Als ze er mee akkoord gaat, de zaak door te komen, zal het echtpaar gedurende vele maanden door emotionele strijd en pijnen gaan. Er is geen makkelijke weg om er uit te komen.

Nadat ik ontrouw was geweest, en er over nadacht, of ik het Michelle zou vertellen, vroeg ik John, of ik het moest zeggen of niet. Ik wist, dat John en zijn vrouw een heel moeilijke tijd hadden gehad, om hun huwelijk te redden, en daarom hoopte ik, dat John zou zeggen: “Ik zou het haar in geen geval nog eens vertellen”, omdat ik Michelle niet wou vertellen, wat ik gedaan had. Het antwoord van John klinkt me in de oren: “Je moet het haar vertellen, anders zal er in jullie huwelijk nooit meer werkelijke intimiteit zijn, omdat de persoon, waar je de echtbreuk mee gepleegd hebt, altijd tussen jou en je vrouw zal blijven staan”.

Voordat ik Michelle vertelde, dat ik haar bedrogen had, toen we nog per telefoon met elkaar spraken, en ze mij vrolijk vertelde, hoeveel ze van me hield, kwelden mij de beelden van datgene, wat ik gedaan had. Mijn vrouw hield van mij, de leugenaar, en vertrouwde mij, en ik had grote problemen, om haar liefde aan te nemen, nadat ze wist, wat ik haar had aangedaan. Het leek alsof de bankdirecteur mij geld voor levensmiddelen gaf, nadat ik zijn bank had beroofd. Ik had tegenover Michelle een reusachtige schuld, en moest mijn misdrijf weer goedmaken; om verder haar liefde aan te nemen voelde voor mij aan als diefstal. Dan was er ook nog de vraag, of ik mijn huwelijk lichamelijk bezoedeld had, nadat ik seks met een prostitué gehad had; ik wist niet, of ik een seksueel overdraagbare ziekte had opgelopen, en dat Michelle deze nu ook zou krijgen…, verschrikkelijk. Het was voor mij, alsof ik de prostitué mee in ons bed liet liggen, als ik de waarheid zou verzwijgen.

Zonder twijfel zijn de kosten extreem hoog, als men het zijn partner vertelt. Voor mij was de hoogste horde om het te vertellen, de angst om Michelle helemaal te verliezen, en daar kwam nog bij, dat ik wist, dat zij diep gekwetst zou zijn, en bijna zou doordraaien.

Naar mijn mening zal de grote meerderheid van de mannen die echtbreuk hebben begaan (ik spreek van 95%) hun vrouw de waarheid moeten vertellen, zodat het huwelijk genezen kan.

Ik geloof, dat situaties waarin echtbreuk beter niet verteld kan worden, hoogst zeldzaam zijn. Enige voorbeelden zouden kunnen zijn, een vrouw die juist een hele tijd vol stress heeft meegemaakt, zoals misschien het verlies van een van haar ouders, of als ze door een vroeger trauma belast is, zoals bijvoorbeeld misbruik in de kinderjaren of verkrachting. Om het haar te vertellen als ze zo-wie-zo al innerlijk gebroken is, zou aan misbruik kunnen grenzen. Dat betekend niet automatisch, dat men het haar nooit moet vertellen, maar dat het op dit moment niet verstandig zou zijn, het haar nu te vertellen.

Voordat je het aan je vrouw verteld, zou je mannen in je gebedsgroep ( die je dan hopelijk al hebt, of niet soms?) moeten hebben, die ervoor bidden, dat de Heer zijn hand over je huwelijk uitstrekt. Besteed er enkele dagen aan, om de Heer te vragen, dat Hij je vrouw geneest, en leg de afloop van de situatie aan Zijn voeten neer. Het is heel cruciaal, om God in deze situatie, die op zijn best in een bloedige (figuurlijk gesproken) ruzie zal uitmonden, deel te laten nemen.

Nadat ze de situatie kent:

● Ben voorbereid op een emotionele achtbaan, die maanden kan duren. Het zal niet gemakkelijk worden, en je zult je moeten voorbereiden op een marathon. Deze strijd is een verhitte marathon, geen korte sprint.

● Als ze vragen stelt over details van datgene, wat je gedaan hebt, beantwoord deze dan waarheidsgetrouw en zorgvuldig; maar vermijd, om bovenmatig beeldend te vertellen. Je woorden zullen de scenes van een video in haar gedachten tekenen, die zij steeds opnieuw zal afspelen. Haar vragen eerlijk beantwoorden is een belangrijk deel van het proces, om het vertrouwen weer op te bouwen. (vrouwen, bekijk mijn opmerkingen over het vragen naar details verder in dit hoofdstuk).

● Als zij haar pijn en/of haar woede over wat je gedaan hebt uitdrukt, wees je er dan van bewust, dat dit een noodzakelijk deel van haar genezingsproces is. Je wilt, dat zij zich opent, en met jou over haar gevoelens en haar teleurstelling spreekt, zodat ze haar verwondingen van zich af kan zetten. Het ergste wat je kunt doen als zij zich uitspreekt is, dat jij je verdedigd of probeert, haar het zwijgen op te leggen.

Ben rustig en luister naar haar; geef haar de ruimte om zich uit te drukken, wat ze ook zegt. Daar kan zelfs bij horen, dat ze tekeergaat, en je uitscheld; als ze zo ver gaat, hou eenvoudigweg je mond. Ze moet haar pijn en haar woede kunnen uitdrukken, om haar innerlijke van het gif te kunnen reinigen. Als ze je uitscheld, let daar op dat ogenblik dan eenvoudigweg niet op, verweer je niet. Denk er aan, dat jij haar gekwetst hebt, en alles wat ze nu doormaakt, is veroorzaakt door datgene, wat jij gedaan hebt. Je moet haar de volle vrijheid toestaan, om de pijn in haar binnenste uit te drukken.

Als zij zich voor langere tijd van je afzondert, probeer dan om vriendelijk met haar te praten, vraag haar, dat ze weer met je spreekt; vraag haar, om je te zeggen, hoe ze zich voelt. Je wilt haar, zo goed als je kunt, bemoedigen, om haar gevoelens uit te drukken, zonder haar lastig te vallen of te graven. Er zullen tijden zijn, dat ze eenvoudigweg ruimte voor zichzelf nodig heeft; bid voor een goed onderscheidingsvermogen op dit gebied, en als de Heer je toont, dat ze tijd voor zichzelf nodig heeft, gun haar die dan. Geef de geknakte bloem het liefdevolle water en de zonneschijn, die ze nodig heeft om te genezen, en weer opnieuw te bloeien.

● Als je dit nog niet gedaan hebt, neem dan voor 100% de verantwoording voor je bedrog. Kom niet met verontschuldigingen; het is jouw zonde, en kom nu niet met een of andere spitsvondige opmerkingen als: “Als je meer seks met mij had gehad, dan was ik je niet ontrouw geworden.” Dat is een grote, stinkende wagonlading met mest.

● Mijn echtbreuk tegenover Michelle was er het resultaat van, dat ik vele jaren over verlangens gefantaseerd had, en dat was helemaal alleen mijn beslissing. Jij alleen hebt besloten, om echtbreuk te plegen; neem dan ook je verantwoording.

● Geef je recht op seks op. Zeg tegen je vrouw, dat je je bewust bent van de schade, die je veroorzaakt hebt, en dat je af wil zien van elke vorm van seks, totdat zij het weer aankan. Je hebt je vrouw emotioneel verkracht, en ze zal enige tijd nodig hebben, totdat ze zich in de relatie zeker genoeg voelt, om zich weer te openen op dit gebied. Geknakte bloemen hebben tijd nodig, om te genezen en opnieuw te gaan bloeien. Als je je recht op seks opgeeft, zal dat haar tonen, dat je bezorgd bent om haar, en dat je niet probeert om alles in orde te brengen, alleen maar omdat jij krijgt wat je wilt.

● Begin zo spoedig mogelijk, om eenmaal per dag samen te bidden, elke dag. Bid op een concrete manier met elkaar, vraag de Heer, om jullie huwelijk te genezen; vraag Hem, om je vrouw te zegenen. Beken in haar aanwezigheid je zonde aan God, en vraag Hem, om haar van de gevolgen te genezen. Jullie hebben het beide nodig, om God zo spoedig mogelijk weer in jullie huwelijk te betrekken; de tijd, dat jullie samen bidden, zal een weldoende balsem voor jullie beiden worden. Denk er aan, dat Hij jullie huwelijk weer moet opbouwen, en dat jullie Hem beiden nodig hebben.

● Herinner je de eenvoudige aanwijzingen van de Heer, hoe we een huwelijk goed kunnen laten functioneren: “Mannen, houdt van je vrouw. ” Niet: “Mannen, preekt, manipuleert, repareert of controleert. ” Werk er aan, om haar te accepteren en van haar te houden, zoals ze is, en laat de Heer God zich om haar fouten bekommeren.

● Ze zal je weer beginnen te vertrouwen, als ze ziet, dat je consequent inspanningen onderneemt, doordat je stopt, elke vorm van verlangen uit te oefenen. Daden en resultaten spreken hier duidelijker dan woorden. Als je nog steeds bezig bent met porno, of als je je sterk isoleert, of als je het contact met de persoon, waar je een affaire mee had, niet afbreekt, dan geef je je vrouw geen enkele basis, om met jou gehuwd te blijven. Je kunt niet je vrouw en je pleziertje hebben; je moet een keuze maken, welke van de twee je graag wil. Als je nog steeds met porno bezig bent, of je ongeoorloofde relatie nog een beetje laat doorlopen, dan heeft zij alle recht, een scheiding te verlangen, totdat jij je prioriteiten weer duidelijk op een rijtje hebt.

● Als jullie beiden merken, dat jullie alleen maar naast elkaar heen praten, of als jullie de communicatie te moeilijk vinden, ga dan naar een Christelijke huwelijkstherapeut of pastor, die ervaring heeft met dit soort problemen. Vraag de adviseur van te voren, of hij ervaring heeft met hulp bij genezing van echtparen na een echtbreuk, en als hij daar nee op zegt, zoek dan verder, totdat je wel iemand met ervaring vind. Een huwelijkstherapeut kan een zekere weg zijn, om gevoelige problemen te behandelen, die misschien te sterk emotioneel beladen zijn, om ze thuis alleen op te lossen.

● Blijf dicht bij de Heer, en bid dagelijks voor je vrouw. Vraag Hem, om jou de juiste woorden en daden te tonen, om je huwelijk weer op te bouwen, en om je het onderscheidingsvermogen te geven, wanneer ze alleen gelaten wil worden, en wanneer ze moet praten.

● Een gebeurtenis die wonden achterlaat zoals een echtbreuk, is er vaak de oorzaak van, dat ongezonde gewoonten in de communicatie en de relatie in het huwelijk openbaar worden, zoals afhankelijkheid, onevenwichtige problemen met macht en controle en ongepaste grenzen. Om deze problemen bovenop het herstel van je verwoeste huwelijk op te lossen, kan onbegonnen zwaar lijken. Nogmaals, als jullie communicatie voor langere tijd te belastend is of dreigt te verstikken, zoek naar een Christelijke huwelijkstherapeut.

● Zorg er voor, dat de mannen in je gespreksgroep jou en je vrouw vaak met gebed ondersteunen. Ik heb beleefd, dat de Heer huwelijken van de dood gered heeft, zelfs nadat de vrouw aan haar man verklaard heeft, dat ze wil scheiden. Gebed speelt een belangrijke rol in het genezingsproces, en hoe meer mensen je kunt vinden om voor jou en je vrouw te bidden, des te beter.

We zullen nu over de echtgenote spreken.

● Jij, die bedrogen bent, moet je er van bewust zijn, dat een echtbreuk een pijnlijke, kwetsende gebeurtenis is. In het begin kan je emotionele toestand geweldig op en neer gaan, van een shocktoestand met schuimende woede en daarna tranen van verdriet. Dat is normaal, en je bent niet gek; dat kan gebeuren, als je door iemand van wie je houdt, diep gekwetst wordt. Wat er gebeurt is, is niet jouw fout. De beslissing, om tegen jou te zondigen, heeft je man alleen genomen; neem niet de schuld op je, en laat je ook niets anders aanpraten.

● Je hebt alle recht, om van je man te eisen, dat hij alle details van wat gebeurd is, moet vertellen. Maar als ik dat zeg, moet een ding je heel duidelijk zijn: Als je de haarkleur van de andere persoon kent, of weet wat je man seksueel met haar gedaan heeft, zal dat alles in levendige kleuren als een video in je hoofd samenkomen, wat je kunt gebruiken, om je er telkens opnieuw mee te kwellen. Om te vragen, hoe lang een affaire geduurd heeft, en met hoeveel personen contacten bestonden (wat in elk geval gevraagd moet worden) is iets anders als vragen naar elk klein detail.

Overweeg wat je moet vragen, en wat niet, wat is gezond en noodzakelijk, om het vertrouwen weer op te bouwen, of wat zal je alleen nog maar meer kwetsen. Wonden moeten schoongemaakt worden, niet met zout worden ingewreven, of nog dieper gesneden worden.

● Het slechtste wat je kunt doen, is proberen, helemaal alleen zonder hulp een verklaring te vinden voor wat er gebeurd is. Je hebt minstens een andere persoon nodig, met wie je regelmatig praten en bidden kunt, en wel niet je man, om door deze crisis heen te komen. Het is belangrijk, dat je je woede en je pijn kunt uitspreken; vermijdt het, om deze tot elke prijs te onderdrukken. Niet gebluste pijn en woede veranderen langzaam in het gif van de bitterheid, en dat zal je levend opvreten.

Je hebt iemand nodig, die je kunt vertrouwen (niet je man), en dat hij/zij de dingen die je verteld, vertrouwelijk behandeld; Om je verwondingen alleen met je man te discussiëren, zet een al maximaal belast huwelijk nog verder onder een enorme extra druk. Je kunt misschien de hulp van een Christelijke therapeut vragen, of je kunt een vertrouwde vriendin opzoeken. Het zou goed zijn, om in het begin minstens eenmaal per week een ontmoeting te hebben, en ze zou ook met je moeten bidden. Hoe meer mensen je kunt vinden, om voor jullie huwelijk te bidden, des te beter.

Als je niemand kunt vinden, waar je heen kunt gaan, vraag de Heer, om je een persoon of groep te tonen, waar Hij je naartoe wil sturen, en wees er flexibel en open voor, waarheen Hij je dan stuurt. Misschien is het niet iemand, aan wie je zelf in eerste instantie denken zou.

● Het op een na slechtste, wat je kunt doen, is als je je tegenover de verkeerde persoon opent. Het zou een grote fout zijn, om het aan kletstante Betty te vertellen, of de drukke Henrietta, die altijd al wat tegen je man heeft gehad. In plaats van een weg tot genezing, zullen zulke mensen olie op het vuur van je woede gooien, en het genezingsproces laten ondersneeuwen. Om het aan zijn familie te vertellen, is zeker in het begin meestal geen goed idee.

Het laatste, wat je nodig hebt, is je familie, die de druk op de ketel nog verhogen, doordat ze telkens als ze je zien, er op aandringen, dat je je van je man moet laten scheiden. En wat nog erger is, sommige familieleden geven zelfs de vrouw de schuld, als een man in een echtbreuk vervalt, met opmerkingen als: “Och schatje, je beeld je wat in; je moet alleen maar je plichten als vrouw beter vervullen.” Laurie Hall beschreef de hel, die kan ontstaan, als je de verkeerde personen wat verteld, in haar boek “een zaak van de geest”. Ga zeer zorgvuldig te werk, en controleer van te voren de persoon, met wie je misschien wilt spreken, hoe haar instelling is ten opzichte van het thema echtbreuk, alvorens je open bent tegen haar. Het doel, waar je voor vecht, is je man van harte te vergeven, als je daar helemaal klaar voor bent.

De weg naar vergeving is niet gemakkelijk, en gaat steeds gepaard met pijn, woede en verdriet over datgene, wat verloren is gegaan. Vergeving zal heel veel van je vergen, want dit betekend, dat je hem van een reusachtige schuld zult ontslaan, die hij nooit zal kunnen terugbetalen. Vergeving voor bedrog is te vergelijken met wat Jezus aan het kruis voor ons allen gedaan heeft. Vergeving betekend niet, dat je over je moet laten lopen, of hem toestaan, om jou te misbruiken, of zijn daden te accepteren, als hij zich weer met porno of iets anders in de sfeer van verlangens zal inlaten.

● Je hebt er alle recht toe te eisen, dat alles wat met porno te maken heeft, uit jullie huis moet verdwijnen, of als het om een affaire ging, dat je man het contact met de ander voor altijd verbreekt. Als hij dat niet wil of voor zich uit blijft schuiven, dan speelt hij een spelletje met jou, en je moet serieus over een uit elkaar gaan nadenken, totdat hij toegeeft, om deze verplichting aan te gaan. Zulke beslissingen moeten zeer zorgvuldig genomen worden, en gepaard gaan met veel gebed en met de goede raad van andere mensen.

Uit elkaar gaan betekend nog geen scheiding, maar het is een werkzame mogelijkheid, om je man de boodschap duidelijk te maken, dat je van hem niets minder accepteren zult, als een volledige overgave aan jou. Er zijn helaas mannen, die deze manier van hardnekkige liefde nodig hebben, voor ze het begrijpen. Je zou geen andere vrouw in het leven van je man geaccepteerd hebben in de tijd dat jullie verloofd waren, je zou dit nu ook niet moeten doen.

Dat is nog een andere reden, waarom je andere sterke Christelijke vrouwen nodig hebt, die je beschermen. De geestelijke raad van andere Christelijke vrouwen zal je levensredder in de storm zijn.

● Midden in alle pijn en verwondingen zijn er enkele zilverdraden, die de Heer daarin geweven heeft. Sommige vrouwen maken hun man tot hun god, hoewel de Heer de enige is, die deze plaats toekomt. Wij mannen zijn gebroken vaten, en we zijn er niet voor geschapen, om aanbeden te worden. De brandende pijn van het bedrogen zijn kan veel vrouwen uit deze ongezonde afhankelijkheid verlossen, en hun hart op een frisse wei naar de levende God toekeren.

Hoewel we hier allereerst het herstel van een daadwerkelijke lichamelijke handeling van een echtbreuk voor ogen hadden, hebben toch ook de huwelijken, die door de pornozucht van een man getroffen zijn, vaak dezelfde strijd. Zelfbevrediging bij porno is ook echtbreuk. De pijn van de afwijzing, die echtgenotes door de pornoverslaving van hun man beleven, zijn precies zo reëel en kunnen iemand net zo diep raken als een daadwerkelijke echtbreuk.

Tijdens het proces van de wederopbouw wordt vaak een nieuw, eerlijker huwelijk gebouwd, dat in de plaats komt van het oude, dat vaak door emotionele onevenwichtigheid gekenmerkt was. Als het huwelijk afgebroken is, en vanaf de grond weer opnieuw wordt opgebouwd, kan het blootleggen van fouten en zwakheden, die in het verleden verborgen waren, tot een diepere communicatie leiden, die er voorheen niet was, en die het echtpaar op een nieuwe en prachtige wijze aan elkaar bindt.

Er is hoop; net zoals de Heer vanaf het begin der tijden mannen van allerlei soorten van zonden heeft bevrijd, zo heeft hij ook vele huwelijken uit de dood weer opnieuw levend gemaakt. Ik heb het voorrecht, om een en ander van zijn handelen mee te mogen beleven, zowel in mijn eigen als in andere huwelijken. Ik kan je uit ervaring zeggen, dat een echtpaar dat het samen gelukt is, om een echtbreuk te overleven, een sterker huwelijk kan hebben dan echtparen, die nooit door het vuur van bedrog zijn getest.

Uittreksel uit het boek van Mike Genung:  “Mijn weg naar genezing” (Road to Grace)

Share this post