Pornografiou som bol posadnutý od 10 do 36 rokov.

Naviazal som sa na ňu ako 10-ročný a bol som od nej závislý až do 36 rokov. Keď som objavil porno na internete, moja závislosť sa neobvykle prehĺbila a pohltila všetok môj voľný čas.

Namiesto toho, aby uspokojovala moje najvnútornejšie potreby, ťahala ma hlbšie do trápenia, poviazania a izolácie. Keď som mal 19 rokov, rozhodol som sa, že svoj život odovzdám Bohu. Prežil som veľké zmeny v mnohých oblastiach svojho života.

Odvtedy som tvrdo pracoval na tom, aby som spoznal Boha lepšie, na základe čoho som prežil mnohé uzdravenia. Sexuálny život bol však stále mojou slabinou.

Potom sa udialo niekoľko vecí, ktoré mi dopomohli k oslobodeniu.

Predovšetkým som si uvedomil, že takto to nemôže ďalej pokračovať. Ďalším krokom bolo rozhodnutie vyniesť všetko na svetlo.

Keď som povedal o svojej závislosti vedeniu v mojom zbore a domácej skupinke, nebol som uzdravený, mnoho deštruktívnych elementov sa však stratilo. Potreboval som vidieť sexualitu v pozitívnom svetle a pochopiť, akým je vzácnym darom. Významným kľúčom bol pre mňa objav, že to, po čom som túžil v hĺbke srdca prostredníctvom sledovania pornografie, Boh už dávno predtým zabezpečil.

Pornografia iba umŕtvovala moju vnútornú prázdnotu a hlbokú, boľavú túžbu po naplnení, ktoré v živote tak zriedkavo nachádzame.

Keď som prežil, že jedine Boh môže uspokojiť túto hlbokú túžbu spôsobom, ktorý je trvalejší ako všetko ostatné, dokázal som opustiť bývalé veci.

Konečne som našiel tú „pravú vec“ a bol som oslobodený od jej deštruktívnej „kópie“.

Teraz prežívam neuveriteľný zvrat v kvalite môjho života. Dostal som vzácny dar – nie som ovládaný svojou sexualitou, ale dokážem ju ovládať zodpovedným spôsobom.

Prebieha to bez nepríjemnej abstinencie, „studených spŕch“ alebo kastrácie. S Božou pomocou a trochou disciplíny je možné zostať slobodným. Keď Boh naplní našu dušu, nie sme viac závislí od neužitočných bariel.

Deli