Sexuálny pud sa u mňa prebudil už v ranom veku a stal sa mojím potešením a naplnením.

Keď som sa narodil v roku 1953, moji rodičia boli už rozvedení. Našu rodinu ustavične sprevádzal alkohol a otcove cudzoložstvá. Niekoľko rokov po mojom narodení sa rodičia prestali úplne stýkať. Takto som odštartoval do života. Krátko na to som sa dostal do rôznych detských domovov. Sexuálny pud sa u mňa prebudil už v ranom veku a stal sa mojím potešením a naplnením. Sám som si začal kupovať a zbierať pornografiu.

V období dospievania som spáchal niekoľko trestných činov – krádeže, vlámania, podvody a po celonárodnom pátraní som sa napokon ocitol v titulkoch novín. Roky som strávil v rôznych väzniciach a v 70-tych rokoch mi povedal sudca priamo do tváre: „Ak pôjdete ďalej touto cestou, zvyšok živote strávite vo väzení!“

Pravdivý výrok.

Moje rozhodnutia boli značne ovplyvňované závislosťou od sexu. Sex, ktorý ma na začiatku potešoval, neskôr ma ujarmil a uviedol do nebezpečných dimenzií, ktoré ničili nielen môj život, ale aj životy ľudí okolo mňa. Ako každá závislosť, aj moja smerovala k sebadeštrukcii.

Uprostred tejto špiny som zavolal k Bohu, aby sa nado mnou zmiloval. Spoznal som kresťanov a prostredníctvom ich života a čítania Biblie prišla do môjho života nádej. Vtedy som si uvedomil, že Boh ma miluje takého, aký som. Od tohto momentu som sa začal pomaly uzdravovať. Aj napriek niekoľkým nezdarom to bola jediná cesta zo závislosti a sebadeštrukcie. Pochopil som, že som milovaný a že Boh stvoril sexualitu na to, aby bola niečím nádherným a dobrým, čo prináša radosť a naplnenie. Sex sa stáva deštruktívnym iba vtedy, ak nežijeme v Bohom stanovených medziach – ako voda, ktorá má ničivú silu, keď sa dostane von z koryta a spôsobí záplavu. Na konci opisu stvorenia je napísané: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (1. Mojžišova 1,31). „Všetko“ zahrňuje aj sexualitu.

Dnes som 16 rokov šťastne ženatý, som otcom jednej dcéry a slobodný od závislosti. Sexualita je teraz pre mňa nádhernou súčasťou života a neovláda viac moje rozhodnutia.

V živote som objavil, že Boh dáva uzdravenie a oslobodenie z chorej sexuality. Ponúka nám lásku a odpustenie prostredníctvom svojho syna Ježiša Krista. Hovorí ÁNO nám a našej sexualite. Pre Boha nebola sexualita nikdy nečistá alebo špinavá. Od samého počiatku mal dobré úmysly. Keď došlo k zmätkom, bol to priamy dôsledok zanedbávania jeho inštrukcií alebo zneužívanie toho, čo naplánoval pre naše dobro.

Božie ÁNO k nám a k našej sexualite však zostáva ÁNO.

Konstantin, 53 rokov

Deli