1. Musíte eliminovať izoláciu

Plesniam sa darí na skrytých tmavých miestach; živia sa z hnijúceho podkladu, a najviac sa im páči v miernom prostredí.

Žiadostivosť rastie podobne ako pleseň; darí sa jej v tme a živí sa vo vlažnom srdci, ktoré časom prehníva.

Pre človeka, ktorý bojuje so závislosťou, izolácia znamená smrť. Jedinou cestou k riešeniu je byť trvalo otvorený voči iným. Jakub 5,16 hovorí:

„Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“

Príslovia 28,13 hovoria:

„Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.“

Kresťania nemajú byť osamelými pútnikmi. Žiadostivosť je príliš silná, aby sme sa hnali sami, pretože vôľa tu nefunguje. Jediný spôsob, ako môžeme vyjsť z hanby a začať proces oslobodzovania od sexuálneho hriechu, je vyniesť na svetlo svoje zlyhania, zápasy a strach z toho, čo si myslia iní. Hriechu dávame väčšiu moc nad sebou, keď sa ho pokúšame ukryť; spôsob života podľa Jakuba 5,16 je jedinou cestou, ako ho môžeme riešiť.

Transparentnosť, o ktorej čítame v Jakubovi 5,16 a v Prísloviach 28,13 nie je jednorazová záležitosť; nekončí po zavŕšení 30-dňového programu zotavovania alebo keď sa cítime lepšie. Všetci sme porušenými hlinenými nádobami, ktoré potrebujú žiť spolu s inými po celý život. Preto je milosť v procese uzdravovania taká rozhodujúca; ak nás ľudia neprijmú bez odsúdenia, neodvážime sa byť zraniteľnými. Sloboda byť porušeným nás oslobodzuje od otroctva sexuálneho hriechu i viny a otvára zdroj, z ktorého môžeme prijať Božiu uzdravujúcu milosť.

Spôsob života podľa Jakuba 5,16 otvára dvere pre rozvíjanie hlbokého priateľstva, aké bolo medzi Dávidom a Jonatánom. Túži po ňom každý, ale iba málo ľudí ho nachádza. Keď mi niekto povie, „Dnes som urobil dobrý obchod,“ pomyslím si, „Máš šťastie,“ a idem svojou cestou. Ale keď mi povie: „Trpím…Potrebujem pomoc… moje manželstvo je na pokraji záhuby,“ som požehnaný úprimnosťou, ktorú prejavil, a jeho zraniteľnosť ma povzbudzuje, aby som bol k nemu otvorený. Ako sa navzájom povzbudzujeme a podporujeme, začína sa formovať zväzok. Takto by malo fungovať Kristovo telo.

Život, ktorý je prepojený s inými, nahrádza hanbu dôverou; obavy pokojom. Keď sme prijímaní takí, akí sme, bez odsudzovania za naše zlyhania, svetlo milosti nám ukáže, že nie sme spodinou, za ktorú sme sa mylne pokladali. Ustavičná zúčtovateľnosť môže byť úžasnou prevenciou proti sexuálnemu hriechu, pretože vedomie, že budeme musieť o tom niekomu povedať, nás núti myslieť na dôsledky prv, než niečo urobíme.

Ak chceme mať úplnú slobodu od žiadostivosti, musíme sa zbaviť každej izolácie. Uvedomte si, že stresy, náhody a rozkoše života (ako videohry) sú veci, ktoré vedú do izolácie. Ak máte sami pocit, že sa dištancujete od ľudí, nadviažte spojenie s Bohom alebo s človekom. S Bohom sa spojíme, keď s ním hovoríme. S ľuďmi to môžeme urobiť formou telefonátu, e-mailom, listom alebo stretnutím pri jedle.

Slobodní ľudia si musia uvedomiť, že byť samotným neznamená byť izolovaným. Izolovať sa znamená „oddeliť sa od“ niečoho. Aj keď ste sami, stále môžete nájsť pokoj prostredníctvom komunikácie s Bohom, počúvania dobrej hudby, čítania knihy alebo cvičenia. Ježiš často trávil čas osamote s Bohom, takže osamelý život nemusí byť nevyhnutne izolovaným. V mnohých manželstvách žijú manžel a manželka vo vzájomnej izolácii. Tí, ktorí nevstúpili do manželstva, musia sa snažiť, aby nadviazali vzťah s ľuďmi a dovolili Bohu formovať okolo nich základ Božej rodiny.

Ako teda vyzerá život podľa Jakuba 5,16?

A. Stretávajte sa raz týždenne v skupine s mužmi, ktorí sa zameriavajú na riešenie otázok žiadostivosti. Silou v množstve je náš Kristus a jeho milosť uprostred podpornej skupiny mužov (Strength in Numbers), ktorí zápasia so závislosťou od sexu alebo pornografie. Ak nemáte miestnu skupinu, uvažujte nad založením vlastnej skupiny a verte mi, že je to veľmi potrebné! (V časti štatistika sme poukázali, že polovica mužov v cirkvi zápasí s pornom.)

Keď sa stretnete, každý by sa mal podeliť s tým, ako sa mu darí v oblasti žiadostivosti, a pomodliť sa za ostatných. Neviem dostatočne zdôrazniť, aká potrebná je konkrétna modlitba za každého jednotlivca a jeho zápasy. Videl som, ako Boh mení životy prostredníctvom modlitby. Skupina, ktorá zanedbáva čas modlitby, okráda sa o neuveriteľné požehnanie.

B. Stretávajte sa pravidelne s jedným bratom (týždenne). Osobne si myslím, že skupiny sú najlepšie, pretože ponúkajú viac podpory, spätnej väzby a viac možností rozvíjať priateľstvá. No nie sú jediným spôsobom. Ak máte dobrého priateľa, ktorému môžete dôverovať a na ktorého sa môžete spoľahnúť, bude to tiež fungovať.

C. Každý deň zatelefonujte priateľovi, ktorému ste zúčtovateľný. Ak vás zachváti pokušenie a cítite, že ste na klzkej pôde, zatelefonujte niekomu, aby sa pomodlil za vašu situáciu. Nepokúšajte sa bojovať proti žiadostivosti sám, ani sa nespoliehajte na vlastnú silu. Prelomiť návyk na izoláciu trvá nejaký čas, a možno budete musieť telefonovať každý deň, kým sa nedostanete na pevnú pôdu.

2. Odstráňte zo života veci, na ktorých sa potkýnate

Matúš 5,29-30 hovorí:

„Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.“

Ste v skutočnej vojne, kde nie sú neutrálne strany. Ak nebude žiadostivosť zabitá, porazí vás; cena pre druhé miesto nejestvuje.

V praxi to znamená, že skrýša pornografie musí byť vypálená. Ak vás pokúša sledovanie televízie doma, zrušte káblovú televíziu a všetky vstupné kanály. Ak je pre vás problémom internet, skúste dať heslo na voľbu alebo inštalovať blokovanie porna, ale pochopte, že to nie je bezpečné riešenie pred zlyhaním. O porno blokátore som počul, že nie je možné zabrániť alebo prekaziť prístup človeku, ktorý to skutočne chce. Ak vás pokúša porno na internete, potom musíte urobiť drastickejšie opatrenie – zrušiť internet.

Slovíčko o blokátoroch – väčšina mužov, ktorí ich chcú odstrániť, dokážu to. Porno blokátor je pravdepodobne účinnejší pre čestného človeka ako pre muža, ktorý to chce dokázať. Firma Covenant Eyes má software, ktorý pošle email partnerovi, pre ktorého ste sa rozhodli, že mu budete zúčtovateľný, zoznam všetkých webových stránok, ktoré ste navštívili. Tento software môže byť silným odstrašujúcim prostriedkom, aby ste pozerali porno (zvlášť, keď osoba, ktorá dostáva emaily, je vaša manželka.)

Ak ste sa dostali do nevhodného sexuálneho vzťahu, okamžite prerušte všetky väzby, i keby to znamenalo nové zamestnanie alebo presťahovať sa. Ak je pre vás problémom pornografia v hoteli a nedokážete nechať televízor vypnutý, potom si ho nechajte z izby odstrániť, nechoďte na cesty sami alebo prestaňte cestovať. Ak musíte služobne cestovať, nájdite si nové zamestnanie, kde nebudete musieť cestovať.

Manželka dostáva v pošte reklamný časopis na spodnú bielizeň? Poproste ju, aby zrušila predplatné a poproste ju, aby kontrolovala poštu.

Čokoľvek by si to od vás vyžadovalo, urobte to teraz. Tu nesmie byť žiaden kompromis… buď to zabije vás, alebo to vy zabijete. Odstráňte všetko, čo sa môže stať kameňom úrazu alebo umožní žiadostivosti, aby vás zložila. Žijeme vo svete preplnenom sexuálnymi splaškami, kde pokušenia neustupujú, naopak, stále vzrastajú. Ľahostajnosť je otvorenými dverami pre žiadostivosť, ktorá zaberá stále väčšie územie.

Matúš 5,29-30 hovorí, že 100% zodpovednosti za zničenie všetkých kameňov úrazu, ktoré spôsobujú žiadostivosť, leží na našich pleciach. Nie je tam žiadna „výnimka bezmocnosti,“ Boh neodstráni vašu skrýšu ani nevypne za vás televízor.

Všimnite si, že my potrebujeme iba odstrániť veci, na ktorých sa môžeme pošmyknúť. Ak televízor nie je pre vás problémom, tak sa s tým netrápte. Všetci bojujú odlišným spôsobom; preto nedajte svoj zoznam iným, aby robili to, čo robíte vy. My nemáme doma televízor, pretože surfovanie po kanáloch je pre mňa príliš veľkým pokušením. V práci však používam celý deň internet bez toho, aby som si spomenul na surfovanie po internete (a nemám ani porno blokátor). Máme slobodu vlastniť veci, ktoré nie sú v našom živote problémom.

„Rozumne si chcem počínať na ceste bez úhony; kedy prídeš ku mne? Vo svojom dome chcem chodiť v nevinnosti srdca. Neupriem svoj zrak na vec ničomnú; nenávidím počínanie odpadlíkov, na mňa sa to neprilepí“ (Žalm 101,2-4).

3. Riešte korene, ktoré spôsobujú vašu žiadostivosť

Zúčtovateľnosť a odstránenie všetkých kameňov úrazu sú začiatkom procesu oslobodzovania od sexuálneho hriechu, ale nie koncom. Musíte riešiť prázdnotu a bolesť v srdci, ktorá vás tiahne k žiadostivosti. Tí, ktorí bojujú so závislosťou od sexu, majú tri veci spoločné – sú izolovaní, boli zranení otcom a neprijali do svojho srdca Božiu milosť. Diskutujte o koreňoch vo vašej skupine. Poproste bratov, aby sa za vás modlili a prosili Boha, nech nahradí lži pravdou. Taktiež môžete nájsť aj kvalifikovaného kresťanského poradcu, pastora alebo mentora, ktorí rozumejú Božej milosti. Závislosť od sexu je hľadanie Božej lásky v žiadostivosti; korene musia byť odhalené a riešené, aby bolo natrvalo odstránené duchovné vákuum, ktoré kŕmi žiadostivosť.

4. Neprestaňte hľadať Boha

Proste Boha, aby vám zjavil sám seba, ukázal a odstránil lži, ktoré bránia vášmu srdcu, aby prijalo milosť. Poproste ho, aby zmenil vaše srdce. Požiadajte ho, aby vás priviedol do skupiny alebo k jednotlivcovi, ktorému budete zúčtovateľný. Boh mení životy, nie programy a on chce vyliečiť vaše srdce. Ste hladný po Božej láske, nasledujte teda toho, po ktorom túžite.