1. Závislosť od sexu je hriech, pre ktorý sa rozhodneme dobrovoľne. Človek, ktorý sa dostane do pasce závislosti od sexu, úmyselne sa rozhodol oddať zmyselnosti alebo sexuálnej nemorálnosti. Nikto nenúti človeka, ktorý zápasí so závislosťou od sexu, aby opakovane pil zo studne žiadostivosti. Akýkoľvek sex mimo manželstva s jedným mužom alebo jednou ženou je hriech. Hriechom je aj žiadostivosť v srdci.

2. Závislosť od sexu je otroctvom posadnutosti a nutkania k žiadostivosti. Sexuálnou a pornografickou nemorálnosťou vyprázdňujete svoju dušu; čím viac je človek angažovaný pornom a masturbáciou, tým prázdnejším sa stáva. O nejaký čas sa stane žiadostivosť posadnutosťou, ktorá zmení zápasiaceho so závislosťou od sexu na zúfalého blázna s najhoršími predstavami alebo sexuálnymi skúsenosťami. I keď žiadostivosť sľubuje život, svoju obeť zanechá vždy prázdnu, nešťastnú a plnú hanby.

3. Závislosť od sexu je mechanizmom nesprávneho zvládania situácie. Človek, ktorý zápasí so žiadostivosťou, rieši požiadavky reálneho života predstavami či fantáziou. Ak sa situácia nevyvíja podľa neho, obráti sa k sexu, aby v ňom našiel útechu a únik. Žiadostivosť však neposkytuje ani potešenie, ani únik. Život robí ešte komplikovanejším, lebo hromadí stále viac hanby, nešťastia a prázdnoty.

4. Závislosť od sexu je falošnou láskou. Človek, ktorý zápasí so závislosťou od sexu, hlboko v srdci pociťuje, že nemôže byť milovaný taký, aký je, a preto sa obráti k žiadostivosti po láske, potešení a potvrdzovaní.

5. Závislosť od sexu je chorobnou náhradou za Božiu lásku. V každom z nás je vrodená túžba po Bohu; túžime po jeho láske, milosti, prijatí, radosti a pokoji. Človek, ktorý zápasí so závislosťou od sexu, neverí, že živý Boh ho prijíma, a preto nosí masku, aby skryl, kto je. Možno pozná teológiu milosti, ale nikdy neprijal dar Božej milosti do svojho srdca. Jeho skutky to dokazujú, pretože prezrádzajú, čomu verí.

6. Závislosť od sexu je duchovnou, emocionálnou a duševnou otravou. Vyprázdňuje dušu človeka a robí z neho spustnutého, zúfalého blázna. Ničí mužov, ženy, deti, manželstvá a rodiny. Žiadostivosť rozkladá cirkev zvnútra navonok a z histórie vieme, že dokáže zničiť aj národ.

7. Závislosť od sexu je uctievanie modly. Muž alebo žena, ktorý/á sa skláňa pred bohom žiadostivosti, robí ho predmetom svojho uctievania, zdrojom svojho života. To, čo uctievame sa stáva naším Pánom.

Kresťan závislý od sexu je človekom, ktorý sa pokúša získať falošné potešenie žiadostivosti a Božej lásky. Jeho vzťah s Bohom je prinajmenšom vlažný.