Naša kultúra je presýtená žiadostivosťou. Zapnite televízor a za hodinu uvidíte 6-7 scén, ktoré majú sexuálny obsah (zdroj: Citizen Magazine). Vo svojej poštovej schránke môžete nájsť katalóg spodnej ženskej bielizne, ktorý nechcete. Noviny sú často plné obrázkov žien v spodnej bielizni; časti venované športu dopĺňajú reklamy miestnych striptízových barov. V časopisoch sa mnohokrát objavujú sexuálne provokatívne reklamy. Potom je tu internet, kde dokonca aj legitímne spravodajské webové stránky v hojnej miere užívajú obrázky mäkkého porna.

Ak sa vyberiete do miestneho obchodu, aby ste kúpili pohľadnicu na narodeniny, prekvapí vás množstvo obrázkov žien v rôznom štádiu zoblečenia. Pri prechádzaní uličkami obchodu uvidíte množstvo tovaru s obalmi, na ktorých sú zoblečené ženy. Impozantné finále je pri pokladni, kde titulné strany mnohých časopisov pokrývajú (väčšinou) nahé ženské telá.

Pri cestovaní autom nie je nezvyčajné vidieť bilbordy, na ktorých sa za účelom predaja produktov využívajú takmer nahé dievčenské telá alebo propagujú nejaký striptízový bar či kasíno. Ak naladíte rádio na nesprávnu stanicu, môžete počuť mužov a ženy spievať o sexuálnom hriechu.

Ak vyjdete von v teplom počasí, v husto obývaných mestských častiach stretnete množstvo žien v tesnom, tenkom, odhaľujúcom oblečení, ktoré zdôrazňuje každú krivku. Dnes to vidíte aj v cirkvách.

V obchodných centrách sú pred výkladmi často obrazy v nadživotnej veľkosti napoly oblečených (alebo neoblečených) žien. Victoria’s Secret (obchod so spodnou bielizňou) alebo iné obchody podobného zamerania premyslene umiestňujú mäkkú pornografiu tak, aby ju mohli všetci vidieť. Ak vstúpite do kníhkupectva Barnes and Noble alebo iného korektného obchodu, zistíte, že majú dobre zásobenú časť s knihami so sexuálnou tematikou. Často susedia s oddelením psychologických kníh so svojpomocnými knihami… v tej istej uličke si môžete prezrieť porno a potom si kúpiť knihu na zbavovanie sa sexuálnej závislosti.

Viesť život s čistým srdcom v žumpe kultúrneho odpadu je dosť ťažké, ale muž, ktorý má myseľ poškvrnenú pornografiou, zápasí i keď je sám v izbe s bielymi stenami. Tak ako je počítač nainfikovaný Trójskym koňom, jeho myseľ je presiaknutá obrazmi porna; aj päť minút bez sexuálnych predstáv je pre jeho myseľ výzvou.

Vieme, že potrebujeme žiť s čistou mysľou, a preto je namieste otázka, ako máme očistiť svoju myseľ a riešiť sexuálne pokušenie, keď žijeme v akejsi Porno krajine? A čo máme robiť so svojím padlým telom, ktoré miluje zmyselnosť?

Keď ma prepadne pokušenie žiadostivosti, mám niekoľko možností, ako to riešiť:

1. Nemusím robiť nič, pokúsim sa ignorovať myšlienky. Nefunguje to však, lebo myšlienky sa vracajú späť.

2. S obrazmi sa môžem zabávať. Je to však hra s ohňom. Keď začnú mojou mysľou prebiehať sexuálne predstavy, odovzdal som kľúče od auta žiadostivosti a tá ma zničí.

3. Môžem sa pokúsiť „vyhnať ju“ alebo „prikázať satanovi, aby ma opustil“. Bude to fungovať len vtedy, ak je pokušenie výlučne duchovné a ja sa nenachádzam medzi dverami, ktoré vpúšťajú duchovný vplyv; ináč sa moje telo neupokojí alebo moja skazená myseľ neprestane vysielať žiadostivé ponuky.

4. Mohol by som zavolať priateľovi, ako o tom hovoríme v časti Čo robiť. Funguje to iba vtedy, ak priateľa zastihnem ihneď. Ale čo v prípade, ak ho môžem zastihnúť len o niekoľko hodín? Žiadostivé myšlienky nemôžem nechať nerušene v svojej mysli, až kým sa môžem s niekým porozprávať; potrebujem vedieť, čo urobím, keď myšlienky zaútočia druhýkrát.

Musí jestvovať iný spôsob riešenia. Pán Boh nám prikázal, aby sme žili s čistým srdcom a On zabezpečí pre nás spôsob, ako máme robiť to, čo káže. Princíp, ktorý hľadáme, nájdeme v tomto verši:

„…ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim“ (2. Kronická 7,14).

V kontexte 2. Kronickej 7,14 znamená pokánie odvrátiť sa od našich zlých ciest. Nepokúšame sa bojovať proti hriechu a poraziť ho, ale odvrátime sa od neho a hľadáme Božiu tvár. Tento jednoduchý princíp nám dáva odpoveď, ktorú hľadáme.

Keď zaútočí druhá žiadostivá myšlienka alebo obraz, nebojujeme s tým. Boj so žiadostivosťou a naším telom je mrhaním času; obaja nepriatelia sú silnejší a ľstivejší ako my. Namiesto toho sa obráťme k Bohu, spojme sa s ním a požiadajme ho, aby bojoval za nás.

„Obrátiť sa k Bohu a spojiť sa s ním“ vyzerá takto: Sedím v kancelárii a v mysli sa mi objaví obraz bývalej milenky. Vo svojom srdci sa okamžite obrátim k Bohu a poviem: „Bože, stvor mi čisté srdce. Nechcem žiadnu inú ženu okrem manželky, ktorú si mi dal.“ Predstavím si Boha sediaceho na jeho oslnivo žiarivom bielom tróne v nebeskej nádhere. Moja pozornosť sa teraz obráti od žiadostivej myšlienky k Pánovi. Nebojoval som s myšlienkou, iba som sa od nej odvrátil a uprel som svoju myseľ na Pána. Hriešna myšlienka sa v Božej prítomnosti vytratí a jeho moc ma mení. Cvičím sa, aby bola moja predstavivosť sýtená Bohom namiesto žiadostivosti a spájam sa s Tým, po ktorom skutočne žízni moja duša.

Rozhodujúce je, aby sme začali riešiť tieto myšlienky, hneď ako sa zaútočia. Ktosi objavil trojsekundové pravidlo. Jeho podstatou je, že na ženu sa môžete pozerať tri sekundy, prv než sa stane myšlienka hriechom. Je to zahrávanie sa (a môžbyť pokus o ospravedlnenie nejakého hriechu), pretože ženu dokážem vyzliecť vo svojej mysli kratšie ako za sekundu. Ani na okamih nemôžeme dovoliť žiadostivosti, aby mala v našej mysli oporný bod; keď raz pootvoríme dvere, votrie sa dnu a vedie k šialenstvu.

Ďalší príklad: Kráčam po chodbe budovy, kde mám úrad a v mojom zornom uhle prichádza krásne dvadsaťročné dievča. Bez toho, aby som ju pozorne skúmal, zbadám, že má tesne obopnuté šaty, a viem, že tam nechcem ísť. Okamžite sa s úprimnou prosbou obrátim k Bohu: Pane, nechcem sa pozerať, ale som unavený, a viem, že moje telo by sa chcelo dívať. Prosím ťa, pomôž mi. Stvor mi čisté srdce, o Bože. Túžim po tebe. Toto dievča nie je mojím bohom.“ Priznal som svoju úplnú závislosť od Božej moci a moje srdce s ním komunikuje. Zároveň po celý čas sú moje oči upreté hore a nespustím ich dole. Ak mi povie „dobrý deň“, zdvorilo jej odpoviem „dobrý deň“ a keď k nej hovorím, pozriem jej do očí. Ak mám s ňou hovoriť o pracovných záležitostiach, rozprávam s ňou s očami upretými na jej tvár. Niekedy sa počas reči modlím: „Pane, pomôž mi, aby som držal oči uprené hore…“

„Uzavrel som zmluvu so svojimi očami; ako by som sa teda mohol obzerať za pannou?“ (SEP Jób 31,1)

Na svete je jediná žena, ktorej telo si môžem úplne prezrieť: moja manželka. Pokiaľ ide o iné ženy, keď sa s nimi rozprávam, oči upieram na ich tvár. Pri pohľade na ne si môžem všimnúť postavu, ale nedovolím svojim očiam, aby si ju „premeriavali“.

Mimochodom, nič zlé alebo hriešne nie je na tom, keď si všimneme pekné ženy. V spoločnosti nemôžeme existovať bez stretávania sa s ľuďmi, a niekedy musíme riešiť niečo s fyzicky atraktívnou osobou. Nechceme byť žiadostiví alebo žiť v strachu zo žiadostivosti. Súčasťou nášho rastu je naučiť sa reagovať na ľudí tak, aby sme vo svojej mysli nezachádzali tam, kam nemáme.

Ak sa odvrátime od sexuálneho pokušenia a hľadáme Boha, nedáme hriechu šancu, aby nás chytil do pasce. Jednou z pekelných stratégií je, zaujať náš pohľad predmetom žiadostivosti, i keď proti tomu bojujeme. Satanovou stratégiou je vtiahnuť nás do partie, ale ak nezhltneme jeho návnadu, prehrá.

Božie slovo nám stále hovorí, aby sme utekali od hriechu: „Varujte sa smilstva!“ (1. Korinťanom 6,18), ale nemáme bojovať svojou vlastnou „silou“. Keď Putifárova žena pochytila Jozefa, utekal od nej; nepokúšal sa s ňou vyjednávať, kým sa ho dotýkala.

Ak ste roky plnili svoju myseľ žiadostivosťou, potrvá nejaký čas, kým uvidíte že obrazy vo vašej mysli ustupujú. Na začiatku sa možno budete veľa modlievať, mnohokrát aj hodinu. Nedajte sa tým odradiť. Potrvá nejaký čas, kým vybudujete svoje duchovné svaly. Keby ste začali dvíhať činky, na začiatku si to vyžaduje viac námahy a nedokážete zdvihnúť tak veľa. Ale ak vytrváte, svaly sa prispôsobia tréningu a začnú rásť. Aj vaša myseľ pracuje podobným spôsobom. Ak neprestanete hľadať pomoc u Boha, vaša myseľ sa premení. Nebude zameraná na žiadostivosť, ale na Boha, a povedať pokušeniu nie, bude pre vás stále ľahšie.

„Neprestajne sa modlite!“ (1. Tesaloničanom 5,17)

Niekedy sa stáva, že i keď sa modlíme a spojíme s Bohom, neprestanú prichádzať na našu myseľ žiadostivé obrazy. Môže to byť duchovný útok.V takýchto chvíľach potrebujeme uplatniť autoritu, ktorú máme v Kristovi, a prikázať mocnostiam temnosti, aby odišli. Zotrvajte v modlitbe a ak myšlienky prestanú, budete vedieť že pokušenie malo duchovné pozadie.

Inokedy sa cítime akoby prevalcovaní žiadostivými myšlienkami. Deje sa to vtedy, keď je v našom živote nevyriešený hriech, ktorý je otvorenými dverami pre duchovné vplyvy. Ak poviem manželke niečo tvrdé a neláskavé, alebo zanedbávam náš vzťah a my sa od seba vzďaľujeme, frekvencia pokušenia so žiadostivosťou v mysli môže vzrásť. Rastúce pokušenie je meradlom, ktoré ukazuje, že potrebujeme preskúmať svoj život. Ak sa to stane, poproste Pána, aby odhalil korene problému a ihneď konajte.

Byť pokúšaný, nie je hriechom; hriech je, keď začneme spolupracovať s pokušením a mysľou sa nám preháňajú sexuálne fantázie. Satan používa rovnako strach zo žiadostivosti, ako aj pokušenie. Podsunie do vašej mysle sexuálny obraz a potom vás bombarduje myšlienkami ako „zhrešil si… ty pokrytec, si beznádejný… teraz môžeš urobiť aj druhý krok…“ Poproste Pána, aby vám dal schopnosť rozlišovania v týchto oblastiach, a nikdy nezostaňte v izolácii. Vaši bratia vám môžu pomôcť rozlíšiť, čo sa deje.

„Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné!“ (Filipanom 4,8)