Ponuky pornografie vo formátoch pre mobilné telefóny prudko vzrastajú. Tento trend nevylučuje mladých ľudí. Kresťanská mládež dostáva do svojich mobilných telefónov tvrdé porno. Ako teda zvládneme svoje deti, ktoré sú technicky zdatnejšie ako ich rodičia…?

Pornografia cez mobilné telefóny – je to skutočne fenomén rozšírený medzi mladými ľuďmi?

Samozrejme, je veľa mladých ľudí, ktorí s tým ešte neprišli do kontaktu, ale obrázky a filmy v telefónoch sa vylepšovaním kvality techniky rapídne množia. Všetky väčšie spoločnosti pre mobilné telefóny majú k dispozícii na stiahnutie erotické obrázky a filmy. Na mobilné telefóny mladých ľudí často prichádza nevyžiadaná pornografia. Ale zbierajú ju a distribuujú aj samotní mladí ľudia, ako sa kedysi zbierali nálepky futbalistov. Takto sa distribuuje dokonca aj tvrdá pornografia. Na niektorých školách ste „zaostalý/á“, ak nepoznáte mená aktuálnych porno hviezd. Je nevyhnutné, aby rodičia kontrolovali svojim deťom telefóny? Chceli by sme im ponechať aj trochu súkromia. Kontrolovanie je ťažká úloha. Písanie správ sms má často pre tínedžerov aj funkciu diára. Považujú za vážne narušenie svojho súkromia, keď rodičia prechádzajú bez dovolenia obsahom ich mobilných telefónov. Na druhej strane, rodičia sú zodpovední za to, čo je prenášané mobilmi ich detí. Ak sú distribuované nelegálne obrázky a videá, môže to mať pre rodičov vážne právne dôsledky.

Kontrola je teda lepšia?

Pre rodičov je veľmi dôležité, aby mali so svojimi deťmi dobré vzťahy a aby mohli spolu hovoriť aj o takých otázkach, ako je pornografia. Osveta nie je populárna, ale je potrebné nájsť si na ňu čas a spracovať ju. Rodičia by mali povedať deťom, že pornografia je len lacným a falošným odrazom sexuality. Nemôžu čakať, kým deti vyrastú, pretože mladí ľudia sú dnes prvýkrát konfrontovaní pornografiou už ako 11-roční. Rodičia by sa mali snažiť, aby boli dostatočne informovaní o mobilných telefónoch a najnovšej technike hľadaním informácií na internete a mali by sa spýtať aj detí, ako to funguje. Okrem toho, odporúčam, aby sa rodičia modlili za ochranu detí a múdrosť.

Môžeme vyriešiť problém tým, že deťom nedovolíme vlastniť mobilné telefóny? V komunikácii mladých ľudí hrajú mobily významnú rolu. Myslím, že by mali dostať telefón v správny čas. Ale aj starší model, ktorým sa dajú posielať správy sms a telefonovať, je podľa mojej mienky dostatočný. Najlepšie sú mobily bez mms, fotoaparátu, WiFi (bezdrôtové pripojenie na internet) a Bluetooth. Jestvujú nové trendové telefóny, ako Motofone F3 bez najnovších funkcií.

Najlepší softvér rodičovskej kontroly
Čo sú to „rodičovské kontroly“?

Termín „rodičovské kontroly“ sa často používa ako opisný prostriedok, ktorý umožňuje rodičom vybrať vhodný obsah pre svoje deti. Softvér rodičovskej kontroly bol vytvorený pre všetko od televízie až po internet. Safe Eyes patrí do novšej kategórie softvérov pre rodičovské internetové kontroly. Safe Eyes je flexibilná séria nástrojov, ktorá umožňuje každému stanoviť vhodný typ užívania internetu.

Softvér Safe Eyes pre rodičovskú kontrolu zahrňuje:

1. Kontroly obsahu – flexibilný obsah kontroly vám umožní vybrať typy vhodných webových stránok.

2. Kontroly programu – kontrola on-line komunikácie, p2p – výmena súborov a iné škodlivé programy.

3. Kontroly času – kontroluje množstvo času stráveného na internete a čas, kedy je internet dostupný.

4. Užívanie pripájania – vytvára a kontroluje pripájania na navštívené webové stránky, programy používané internetom a na on-line chatovanie.

5. Používanie výstrah – upozorňuje ihneď prostredníctvom emailu, textovej správy alebo telefonicky, ak niekto navštívi nesprávnu stránku.

Softvér rodičovskej kontroly pre obsah webstránky

Jestvuje mnoho webových stránok, ktoré sú potenciálne škodlivé pre deti. Náš softvér rodičovskej kontroly má 35 kategórií a poskytuje možnosť správne nastaviť prístup k webstránkam a uistiť sa, že škodlivý obsah je zablokovaný. Naša účinná internetová kontrola zaistí, že vaše deti budú vždy chránené, keď budú na počítači on-line.

Softvér okamžitej správy pre rodičov

Ak máte záujem o blokovanie chatovania alebo o monitorovanie, s kým vaše deti chatujú, ľahko vám to umožní softvér Safe Eyes pre rodičovskú kontrolu. Naše rodičovské kontroly vám umožnia monitorovať Yahoo!, AOL Instant Messenger, ICQ, a MSN Instant Messenger.

Kontrolovanie času stráveného na internete pomocou softvéru Safe Eyes pre rodičovskú kontrolu

Internet môže byť skvelým zdrojom pre domáce úlohy, výskumné projekty a zábavu. Ale ľahko môže zviesť na scestie hraním hier alebo sledovaním video programov on-line. Naša rodičovská kontrola vám umožní špecifikovať množstvo času , ktorý možno stráviť on-line a čas dňa, v ktorom je internet dostupný.

Deli